Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX 2017) của thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ đánh giá (08/06/2018)
    Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố đánh giá xếp hạng cả...
Điểm sáng về công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị theo kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính (06/06/2018)
    Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm q...
Đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/06/2018)
    Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp hạng cô...
Công tác cải cách thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (01/06/2018)
   Việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế là một tron...
QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC Ở TỔ DÂN PHỐ, THÔN (25/05/2018)
    Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-T...
Thực trạng phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (25/05/2018)
    Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH...
Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (16/05/2018)
    Qua 15 năm triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính (sau đây viết tắt là...
LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (15/05/2018)
     Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 (10/05/2018)
    Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-BTP về việc...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 9 2 1 5 1
Hôm nay: 1.771
Hôm qua: 6.878
Tuần này: 27.018
Tháng này: 184.787
Tổng cộng: 39.192.151