Mô hình “Công sở thông minh” của Hàn Quốc và câu chuyện địa điểm làm việc của công chức

Tại nhiều quốc gia, xu hướng “văn phòng ảo” không cần đến công sở làm việc cũng đã bắt đầu phá triển từ nhiều năm qua; tuy nhiên, quan trọng là triển khai sao cho đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không phá vỡ những nguyên tắc mang tính quy cũ, văn hóa, truyền thống sở tại. Để có thêm một cái nhìn trung hòa về vấn đề địa điểm, chúng tôi xin được giới thiệu tóm tắt mô hình về “Trung tâm làm việc thông minh” hay “Công sở thông minh” (“Smart work center”) của Chính phủ Hàn Quốc dựa trên báo cáo của Công ty Cisco năm 2014

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động

    Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2017, theo đó đã được tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành thuộc thành