Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2017

Trong quý I năm 2017, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cụ thể:   1. Xây dựng Đề án tích hợp dữ

Kết quả kiểm tra tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức phường, xã

     Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra ngành nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2016, qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và

Để bạn trẻ khởi nghiệp thành công

Theo các chuyên gia, người trẻ có thể khởi nghiệp ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào, quan trọng là mô hình khởi nghiệp phải đáp ứng những nhu cầu thiết thực của đời sống.   Nhiều sinh viên (SV)