Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo V/v công bố bộ thủ tục hành chính Quận/Huyện, Phường/Xã

Thông báo về việc công bố bộ thủ tục hành chính Quận/Huyện, Phường/Xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   - Bộ thủ tục hành chính Quận/Huyện   - Bộ thủ tục hành chính...

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Thông báo số 174/TB-CCVTLT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng   Nội dung chi tiết:   Thông báo số...

Một số điểm mới về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến

     Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố...

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng liên thông chính quy.   Thông tin chi tiết xem Tại đây.

Thông báo học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo số 1384/SNG-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Ngoại vụ về Học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo số 1368/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Thông báo số 1366/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo số 153/TB-CCVTLT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thông báo Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2017 ...

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà trưng bày Hoàng Sa

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây  

Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Công văn số 2032/SNG-HTQT ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ

Công văn số 2271/SNV-CCVC ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 6 4 4 4 0 8
Hôm nay: 9.123
Hôm qua: 14.939
Tuần này: 9.123
Tháng này: 302.558
Tổng cộng: 35.644.408