Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cơ sở pháp lý

- Thông báo: Khảo sát đối với đối tượng tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực theo Công văn số 2981/SNV-CCVC ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà  Nẵng về việc...

Thông báo danh sách CBCCVC đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 3 và khóa 4 năm 2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015 được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09/3/2015, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn cử CBCCVC đi học lớp bồi...

Đề tài "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

- Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả nghiên cứu; - Bảng tóm tắt đề tài.

Vị trí việc làm

- Thông báo số 2296/TB-SNV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Sở  Nội vụ về việc tiếp nhận nhân sự làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố   - ...

Tài liệu tham khảo

1) Tài liệu giới thiệu về hệ thống hành chính Nhà nước;        - Đối với đối tượng phỏng vấn thu hút về phường, xã:       ...

Chiêu sinh khóa đào tạo nghề “Sửa chữa máy tính” miễn phí cho các đối tượng đặc thù năm 2014

Thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011...

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2/2014

Sở Nội vụ đăng tải nội dung Thông báo về việc tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đượt 2/2014 để các cá nhân có nhu cầu biết và liên hệ.
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 3 3 0 8 4 8 8
Hôm nay: 1.930
Hôm qua: 25.596
Tuần này: 121.127
Tháng này: 273.301
Tổng cộng: 23.308.488