Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của UBND...

Thông báo danh sách CBCCVC đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 3 và khóa 4 năm 2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015 được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09/3/2015, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn cử CBCCVC đi học lớp bồi...

Đề tài "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

- Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả nghiên cứu; - Bảng tóm tắt đề tài.

Vị trí việc làm

- Thông báo số 2296/TB-SNV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Sở  Nội vụ về việc tiếp nhận nhân sự làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố   - ...

Tài liệu tham khảo

1) Tài liệu giới thiệu về hệ thống hành chính Nhà nước;        - Đối với đối tượng phỏng vấn thu hút về phường, xã:       ...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 2 9 5 5 9 4 2
Hôm nay: 9.426
Hôm qua: 20.401
Tuần này: 29.827
Tháng này: 466.005
Tổng cộng: 32.955.942