Quy định sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BNV quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.   Theo đó, đối tượng sử dụng tài liệu lưu trữ tại...

Một số đóng góp của tín ngưỡng, tôn giáo đối với văn hóa

Tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng xã hội cổ xưa nhất của nhân loại, quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, tâm lý,...

Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Sáng, ngày 28 tháng 10 năm 2014 tại Hội trường khách sạn Công Đoàn Thanh Bình, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Hội nghị có sự...

Văn bản quy định về thi đua, khen thưởng

I. Luật Thi đua, Khen thưởng   1. Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003.   2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005. ...

Giải pháp về công tác bộ máy và cán bộ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa – thể thao phường, xã

Thiết chế văn hóa – thể thao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không...

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức hội nghị phổ biến và hướng dẫn hành chính

Vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2014, tại chùa Kỳ Viên, số 72 Lê Đình Lý phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thanh Khê đã...

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra

Ngày 24/10 và sáng 25/10/2014, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra cho gần 150 công chức, viên chức đang công tác tại UBND các quận, huyện, phường, xã; tại Sở Tài...

Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc

#accordiondemo { margin-left:0px; width:auto; } #accordiondemo h4 { margin:2px; font-family:"Times New Roman", Times, serif; cursor: pointer; border: 1px solid #ccc; background: #09F; padding:...