Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ban hành thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

Ngày 16 tháng 09 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên...

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2015

Căn cứ Hướng dẫn số 2819/HD-BTĐKT ngày 19/12/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và...

ĐỀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÓ TÍNH TỔNG THẾ, KHÁCH QUAN

Từ sau Luật Cán bộ Công chức, Chính phủ đã ban hành các nghị định, hướng dẫn như Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định...

Một số nội dung về thực tiễn hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Nẵng, hội có phạm vi hoạt động trong quận huyện và hội có phạm vi hoạt động trong phường xã thuộc...

Khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ...

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO

Để tiếp tục đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác và tăng cường các hoạt động giao lưu

Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với Chỉ thị số 43-CT/TU

Văn hóa giao tiếp ứng xử với công dân, tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của nhân dân vào chính quyền thành phố.

Đà Nẵng: Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09/3/2015.

Thành lập Học viện Cao Đài đầu tiên tại Việt Nam

Được sự nhất trí của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, ngày 28 tháng 9 năm 2015, tại trung Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Hội...

Điểm mới trong Bộ chỉ số hành chính theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số thay thế Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết...

CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG ĐỘNG LỰC NGOÀI LƯƠNG

Thu nhập cao luôn được xem là điều kiện tiên quyết nhằm tạo ra động lực làm việc đối với người lao động ở cả khu vực công lẫn khu vực tư.

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV

Sáng ngày 28/9/2015, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban...

01/10/2015: Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chung tay cải cách hành chính”

Ba năm liên tiếp, Đà Nẵng dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận những kết quả, nỗ lực của thành phố Đà Nẵng đối với công tác cải cách hành...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV

UBND thành phố vừa có văn bản thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV. Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV sẽ diễn ra vào sáng...