Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX 2017) của thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ đánh giá (08/06/2018)
    Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố đánh giá xếp hạng cả...
Điểm sáng về công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị theo kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính (06/06/2018)
    Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm q...
Đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/06/2018)
    Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp hạng cô...
Công tác cải cách thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (01/06/2018)
   Việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế là một tron...
LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM BAHA’I ĐÀ NẴNG (29/05/2018)
    Được sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng, năm 2014 UBND thành p...
Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Tôn giáo với các hội, đoàn thể giai đoạn 2018-2022 (18/05/2018)
    Vào sáng  ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã tổ chứ...
Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (16/05/2018)
    Qua 15 năm triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính (sau đây viết tắt là...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 (10/05/2018)
    Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-BTP về việc...
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 (27/04/2018)
    Để triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, kế thừa thành công tron...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 9 2 1 2 4
Hôm nay: 1.744
Hôm qua: 6.878
Tuần này: 26.991
Tháng này: 184.760
Tổng cộng: 39.192.124