STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 Báo cáo số 2922/BC-SNV về Tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2017 84
2 Báo cáo số 2610/BC-SNV về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 42
3 2282 Báo cáo số 2282/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến công tác tháng 9 năm 2017 193
4 2040 Báo cáo số 2040/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 8 năm 2017 54
5 Báo cáo số 1339/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 6 năm 2017 225
6 Báo cáo số 1052/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2017 78
7 Báo cáo số 690/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2017 141
8 Báo cáo số 369/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 03 năm 2017 110
9 Báo cáo số 184/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2017 59
10 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 213
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 7 1 5 1 2 7 9
Hôm nay: 4.351
Hôm qua: 17.125
Tuần này: 21.476
Tháng này: 332.783
Tổng cộng: 37.151.279