STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2282 Báo cáo số 2282/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến công tác tháng 9 năm 2017 137
2 2040 Báo cáo số 2040/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 8 năm 2017 33
3 Báo cáo số 1339/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 6 năm 2017 201
4 Báo cáo số 1052/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2017 62
5 Báo cáo số 690/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2017 108
6 Báo cáo số 369/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 03 năm 2017 88
7 Báo cáo số 184/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2017 51
8 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 204
9 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 176
10 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 124
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 6 4 4 2 7 5
Hôm nay: 8.990
Hôm qua: 14.939
Tuần này: 8.990
Tháng này: 302.425
Tổng cộng: 35.644.275