STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 175
2 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 113
3 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 98
4 1579/BC-SNV Báo cáo số 1579/BC-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2016 về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 378
5 1892/BC-SNV Báo cáo số 1892/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 211
6 996/BC-SNV Báo cáo số 996/BC-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 89
7 1267/BC-SNV Báo cáo số 1267/BC-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 117
8 640/BC-SNV Báo cáo số 640/BC-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 222
9 348/BC-SNV Báo cáo số 348/BC-SNV ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2016 105
10 124/BC-SNV Báo cáo số 124/BC-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 171
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 3 4 9 6 2 2 3
Hôm nay: 5.435
Hôm qua: 8.628
Tuần này: 14.063
Tháng này: 399.108
Tổng cộng: 33.496.223