STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 Báo cáo số 1339/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 6 năm 2017 164
2 Báo cáo số 1052/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2017 39
3 Báo cáo số 690/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2017 53
4 Báo cáo số 369/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 03 năm 2017 32
5 Báo cáo số 184/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2017 28
6 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 195
7 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 136
8 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 109
9 1579/BC-SNV Báo cáo số 1579/BC-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2016 về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 428
10 1892/BC-SNV Báo cáo số 1892/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 227


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 6 3 8 4 4 9
Hôm nay: 7.508
Hôm qua: 12.808
Tuần này: 70.810
Tháng này: 227.709
Tổng cộng: 34.638.449