Thông báo về việc góp ý Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện và phường, xã. (19/05/2017)
Công văn số 1399/SNV-CCHC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc góp ý Bộ ...
Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (12/04/2017)
Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thà...
Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (12/04/2017)
Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội ngh...
Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ (10/04/2017)
Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sa...
Thông báo: Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, mẫu con dấu và chữ kỹ Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (04/04/2017)
Thông báo số 01/TB-NLCLC ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng...
Thông báo: Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng (31/03/2017)
Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành ...
Thông báo: Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Giám đốc và mẫu dấu của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (31/03/2017)
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Giám đốc và mẫu dấu của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ H...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 3 4 9 6 2 7 5
Hôm nay: 5.487
Hôm qua: 8.628
Tuần này: 14.115
Tháng này: 399.160
Tổng cộng: 33.496.275