Thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ (17/08/2017)
Công văn số 2271/SNV-CCVC ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc thông báo Khóa học tại Israel do Chính ph...
Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh (17/08/2017)
Công văn số 2032/SNG-HTQT ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Thông báo học bổng Chevening của Chính ph...
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (14/08/2017)
Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, th...
Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017 (11/08/2017)
Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về tài liệu ôn tập ...
Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2017 (08/08/2017)
Thông báo số 153/TB-CCVTLT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thông báo ...
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (10/07/2017)
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng (14/06/2017)
Thông báo số 89/TB-TTLTLS ngày 12/6/2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử về việc Tuyển dụng viên chức ...
Thông báo học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ (08/06/2017)
Thông báo số 1384/SNG-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Ngoại vụ về Học bổng ITEC năm 2017-2018 c...
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ (06/06/2017)
Thông báo số 2842 ngày 30 tháng 5 năm 2017 của  Bộ Nội vụ về việc Giới thiệu chức danh và chữ k...


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 6 7 8 8 0 0
Hôm nay: 14.542
Hôm qua: 17.447
Tuần này: 0
Tháng này: 268.060
Tổng cộng: 34.678.800