Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (12/04/2017)
Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thà...
Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (12/04/2017)
Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội ngh...
Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ (10/04/2017)
Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sa...
Thông báo: Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, mẫu con dấu và chữ kỹ Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (04/04/2017)
Thông báo số 01/TB-NLCLC ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng...
Thông báo: Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng (31/03/2017)
Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành ...
Thông báo: Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Giám đốc và mẫu dấu của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (31/03/2017)
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Giám đốc và mẫu dấu của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ H...
Thông báo: Về địa chỉ giao dịch của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quãng Nam (31/03/2017)
Địa chỉ giao dịch của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quãng Nam   Xem chi tiế...
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: "Xây dựng hệ thống công bố thông tin về các Dự án xây dựng công Allimi tại thành phố Đà Nẵng" (24/03/2017)
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: "Xây dựng hệ thống công bố thông tin về các Dự án xây dựng công Allimi ...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 2 9 5 5 9 7 1
Hôm nay: 9.455
Hôm qua: 20.401
Tuần này: 29.856
Tháng này: 466.034
Tổng cộng: 32.955.971