Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX 2017) của thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ đánh giá (08/06/2018)
    Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố đánh giá xếp hạng cả...
Điểm sáng về công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị theo kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính (06/06/2018)
    Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm q...
Đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/06/2018)
    Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp hạng cô...
Công tác cải cách thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (01/06/2018)
   Việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế là một tron...
Thực hiện phân cấp quản lý hành chính Nhà nước tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính các cấp tại thành phố Đà Nẵng (29/05/2018)
    Để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính các cấp, khắc phục tiêu cực,...
Một số suy nghĩ trong việc đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các trường công lập trực thuộc UBND quận, huyện (24/05/2018)
    Trong những năm qua, việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức tại các trườ...
Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố (22/05/2018)
    Trong những năm qua, công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị thực hiện theo ...
Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (16/05/2018)
    Qua 15 năm triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính (sau đây viết tắt là...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 8 4 5 3 9
Hôm nay: 1.037
Hôm qua: 6.027
Tuần này: 19.406
Tháng này: 177.175
Tổng cộng: 39.184.539