Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối   - Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Chiến dịch Giờ Trái đất 2018" và "Ngày hội Năng lượng 2018" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 1433/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Chiến dịch Giờ Trái đất 2018" và "Ngày hội Năng lượng 2018" trên địa bàn thành phố...

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 1382/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thông báo về việc thi tuyển công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2017

Sở Nội vụ đăng Thông báo số 3032/TB-SNV ngày 27/10/2017 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2017 để công dân, tổ chức...

Thông báo: Về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Thông báo: Về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng   Nội dung chi tiết xem Tại đây.   Trân trọng!

Thông báo: Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ

Thông báo: Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ   Nội dung chi tiết xem Tại đây

Thông báo thời gian ôn tập và tài liệu thi tuyển công chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2017

         Thực hiện Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận,...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 4 5 3 1 0 9
Hôm nay: 4.544
Hôm qua: 16.738
Tuần này: 64.358
Tháng này: 325.023
Tổng cộng: 38.453.109