Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Thông báo số 174/TB-CCVTLT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng   Nội dung chi tiết:   Thông báo số...

Một số điểm mới về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến

     Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố...

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng liên thông chính quy.   Thông tin chi tiết xem Tại đây.

Thông báo học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo số 1384/SNG-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Ngoại vụ về Học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo số 1368/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Thông báo số 1366/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo số 153/TB-CCVTLT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thông báo Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2017 ...

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà trưng bày Hoàng Sa

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây  

Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Công văn số 2032/SNG-HTQT ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ

Công văn số 2271/SNV-CCVC ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ

Thông báo về điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thông báo số 162/TB-CCVTLT ngày 01 tháng 9 năm 2017 về điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2017   Xem Thông báo tại đây.

Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối   - Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng...

Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

Thông báo số 2842 ngày 30 tháng 5 năm 2017 của  Bộ Nội vụ về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

Thông báo về việc góp ý Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện và phường, xã.

Công văn số 1399/SNV-CCHC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc góp ý Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện, phường, xã.   Dự thảo Bộ thủ tục hành...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 1 8 2 7 0 0
Hôm nay: 698
Hôm qua: 16.804
Tuần này: 34.927
Tháng này: 311.820
Tổng cộng: 35.182.700