Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo: Về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Thông báo: Về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng   Nội dung chi tiết xem Tại đây.   Trân trọng!

Thông báo về việc thi tuyển công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2017

Sở Nội vụ đăng Thông báo số 3032/TB-SNV ngày 27/10/2017 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2017 để công dân, tổ chức...

Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối   - Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng...

Thông báo: Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ

Thông báo: Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ   Nội dung chi tiết xem Tại đây

Thông báo thời gian ôn tập và tài liệu thi tuyển công chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2017

         Thực hiện Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận,...

Thông báo: Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ

Thông báo số 3503/SNV-CCVC ngày 14/12/2017 về việc thông báo Khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ   Nội dung chi tiết xem Tại đây .

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Thông báo số 3148/TB-SNV ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng   Nội dung Chi tiết xem Tại đây
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 7 5 3 5 9 7 9
Hôm nay: 5.170
Hôm qua: 16.340
Tuần này: 0
Tháng này: 241.591
Tổng cộng: 37.535.979