Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo số 1384/SNG-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Ngoại vụ về Học bổng ITEC năm 2017-2018 của Ấn Độ

Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

Thông báo số 2842 ngày 30 tháng 5 năm 2017 của  Bộ Nội vụ về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

Thông báo học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Thông báo số 1366/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

Thông báo học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo số 1368/SNG-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018

Thông báo về việc góp ý Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện và phường, xã.

Công văn số 1399/SNV-CCHC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc góp ý Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện, phường, xã.   Dự thảo Bộ thủ tục hành...

Thông báo: Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, mẫu con dấu và chữ kỹ Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thông báo số 01/TB-NLCLC ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, mẫu con dấu và chữ kỹ Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn...

Thông báo: Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng   Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND thành...

Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối   - Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng...
 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 2 1 2 3 4 8
Hôm nay: 10.706
Hôm qua: 18.627
Tuần này: 105.592
Tháng này: 295.729
Tổng cộng: 34.212.348