Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo: Tài liệu Hội thi "Cán bộ, công chức quận, huyện với cải cách hành chính"

Tài liệu Hội thi "Cán bộ, công chức quận, huyện với cải cách hành chính"   Nội dung tài liệu Hội thi xem Tại đây.   Trân trọng!

Thông báo về thủ tục công nhận văn bằng cho học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

    Căn cứ Công văn số 2429-CV/BTCTU ngày 10/4/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc công nhận bằng cấp và thực hiện Công văn số 3142/UBND-SNV ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về...

Mời tham dự buổi gặp mặt học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

     Năm 2018 đánh dấu những thay đổi quan trọng trong chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm phổ biến trực tiếp các quy định mới và tạo cơ hội để...

Thông báo Triệu tập thí sinh dự tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thông báo Triệu tập thí sinh dự tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018   Thời gian phỏng vấn: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018 ...

Thông báo: V/v Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019

Thông báo: V/v Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019   Nôi dung chi tiết xem Tại đây

Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối   - Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Chiến dịch Giờ Trái đất 2018" và "Ngày hội Năng lượng 2018" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 1433/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Chiến dịch Giờ Trái đất 2018" và "Ngày hội Năng lượng 2018" trên địa bàn thành phố...

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 1382/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 9 3 9 9 4 8
Hôm nay: 4.053
Hôm qua: 12.937
Tuần này: 66.901
Tháng này: 355.081
Tổng cộng: 38.939.948