Phòng chuyên môn thuộc UBND quận
   
  Quận Hải Châu
 
Phòng chuyên môn Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao
2 Đội kiểm tra quy tắc Đô thị
3 Ban Quản lý xây dựng cơ bản
4 Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương
5 Ban quản lý chợ mới Hòa Thuận
6 Trung tâm DS-KHHGĐ Hải Châu
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
                                     
  Quận Thanh Khê
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hoá - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3 BQL Chợ Phú Lộc
4 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù

 

   
  Quận Liên Chiểu
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hoá - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3  Ban Quản lý các chợ
4 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5 Đài Truyền thanh
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
     
  Quận Sơn Trà
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3 BQL chợ loại II
4 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5 Đài Truyền thanh
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
     
  Quận Ngũ Hành Sơn
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hoá - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3 Ban quản lý Chợ
4 Ban quản lý Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
5 Ban Quản lý làng đá mỹ nghệ Non nước
6 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
7 Đài Truyền thanh
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
     
  Quận Cẩm Lệ
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND quận
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Phòng Kinh tế
4 Phòng Quản lý đô thị
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra quận
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hoá - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3 Ban Quản lý các chợ Cẩm Lệ
4 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5 Đài Truyền thanh
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
     
  Huyện Hòa Vang
 
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp Hội
1 Văn phòng UBND huyện
2 Phòng Tài chính
3 Phòng Công thương
4 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Phòng Nội vụ
6 Phòng Lao động - TB và XH
7 Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Phòng Tư pháp
9 Thanh tra huyện
10 Phòng Tài nguyên và Môi trường
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Phòng Y tế
1 Trung tâm Văn hoá - Thể thao
2 Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
3 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
4 Đài Truyền thanh
1 Hội chữ thập đỏ
2 Hội người mù
     

 

         


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 6 3 8 5 0 1
Hôm nay: 7.560
Hôm qua: 12.808
Tuần này: 70.862
Tháng này: 227.761
Tổng cộng: 34.638.501