2 10/04 Họp liên tịch lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở Lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở  
3 11/04

Họp thống nhất về việc quản lý nghĩa trang

Họp với Sở GTVT về đề nghị thành lập đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa

A. Thương, P.TCBC

A. Thương, P.TCBC

 
4 12/04 Làm việc với Viện Nghiên cứu PTKTXH P. CCVC. VP  
5 13/04 Sinh hoạt cơ quan tháng 4 Lãnh đạo Sở, toàn thể công chức khối Văn phòng Sở  
6 14/04 Tiếp đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp tham quan, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính (02 ngày) A. Chiến, P. CCHC  
7 15/04      
CN 16/04      

 

Xem thêm