2 26/6 Dự họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai mô hình một cửa của các cơ quan nội chính


Giao ban công tác tuần

A. Chiến, P.CCHC

Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng chuyên môn, VP

 
3 27/6

Dự tập huấn Hệ thống Điều hành kỳ họp HĐND thành phố

Dự lễ công bố quyết định phân loại đơn vị hành chính tại quận Liên Chiểu

A. Đồng

A. Đồng, P. XDCQ

 
4 28/6      
5 29/6 Dự kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hải Châu (02 ngày) A. Thương  
6 30/6 Họp thảo luận về Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập LĐS, các phòng chuyên môn  
7        
CN        

 

Xem thêm