2

13/3

Dự hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước A. Chúc. C. Minh  
3 14/3 Dự buổi làm việc giữa Ban VHXH HĐND với UBND quận Sơn Trà A. Đồng  
4 15/3 Dự Hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2016 A. Chúc  
5 16/3 Dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng A. Chúc  
6 17/3      
7 18/3      
CN 19/3      

 

Xem thêm