2 31/7

Hội ý lãnh đạo Sở

Dự hội nghị giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

Lãnh đạo Sở, VP

A. Đồng

 
3 01/8 Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 A. Chiến  
4 02/8 Dự gặp mặt 62 năm ngày truyền thống quản lý Nhà nước về tôn giáo A. Đồng, C. Nhung  
5 03/8 Họp bàn chuẩn bị Đại hội Công đoàn Sở BCH Công đoàn Sở và các Chủ tịch CĐCS thành viên  
6 04/8 Dự Lễ khai mạc các hoạt động giao lưu của Cụm thi đua Số 1 - Bộ Công an tại TP Đà Nẵng A. Chúc  
7        
CN        

 

Xem thêm