STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2807/KH-SNV Kế hoạch Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư và lưu trữ năm 2017 tại các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở thành phố 26
2 2127/KH-SNV Kế hoạch Công tác ngành Nội vụ năm 2018 65
3 1299/KH-SNV Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 7
4 1133/KH-SNV Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính 8
5 765/KH-SNV Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2017 7
6 640/KH-SNV Kế hoạch xây dựng Đề án sắp xếp và đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 4
7 498/KH-SNV Kế hoạch về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 4
8 376/KH-SNV Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017 của Sở Nội vụ 3
9 379/SNV-VP Kế hoạch Số 379/SNV-VP ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Nội vụ năm 2017 265
10 175/KH-SNV Kế hoạch số 175/KH-SNV về Công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 13
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 6 5 5 1 0 7 3
Hôm nay: 17.430
Hôm qua: 20.173
Tuần này: 82.254
Tháng này: 302.335
Tổng cộng: 36.551.073