STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 379/SNV-VP Kế hoạch Số 379/SNV-VP ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Nội vụ năm 2017 237
2 8084/KH-UBND Kế hoạch số 8084/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/1961-26/12/2016 122
3 5001/KH-UBND Kế hoạch số 5001/KH-UBND về việc công tác ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 269
4 06/KH-BVSTBPN Kế hoạch số 06/KH-BVSTBPN ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Nội vụ năm 2016 143
5 51/QĐ-SNV Quyết định số 51/QĐ-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch công tác hàng tháng năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 197
6 150/KH-SNV Kế hoạch số 150/KH-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2016 526
7 17/KH-SNV Kế hoạch số 17/KH-SNV ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ năm 2016 168
8 9855/QĐ-UBND Quyết định số 9855/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 258
9 9693/QĐ-UBND Quyết định số 9693/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh niên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29
10 9572/QĐ-UBND Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 174
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 6 0 9 8 0 9
Hôm nay: 9.151
Hôm qua: 10.391
Tuần này: 55.550
Tháng này: 267.959
Tổng cộng: 35.609.809