Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (19/10/2017)
    Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đo lườn...
Thủ tướng Chính phủ: 8 điều cần làm và 8 điều cần tránh đối với chính quyền Đà Nẵng (16/10/2017)
    Đó là 2 nội dung liên quan đến công tác Nội vụ trong số 4 nhóm nội dung chỉ đạo q...
Công tác khảo sát mức độ hài lòng, nhìn lại chặng đường thực hiện (16/10/2017)
    Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (sau đây viết tắt là DVHCC)...
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (16/10/2017)
    Ngày 11/10/2017 Chủ tịch UBDN thành phố ký Quyết định số 5696/QĐ-UBND về việc côn...
Nhiều chính sách mới liên quan đến công tác Nội vụ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2017 (04/10/2017)
    Từ tháng 10 năm 2017, có nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực Nội vụ có hiệu ...
Đà Nẵng: Công bố Bộ Thủ tục hành chính dùng chung tại Quận huyện, phường xã năm 2017 (22/09/2017)
    Ngày 15 tháng 9 năm 2017, UBND thành phố đã ký 02 Quyết định số 5201/QĐ-UBND và...
Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng – Nhìn lại chặng đường thực hiện (20/09/2017)
    Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (15/09/2017)
    Trong quý III năm 2017, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách...
Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đánh giá tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố Đà Nẵng (15/09/2017)
    Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác dân vận...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 6 0 9 7 4 5
Hôm nay: 9.087
Hôm qua: 10.391
Tuần này: 55.486
Tháng này: 267.895
Tổng cộng: 35.609.745