Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017 - 2020
Cập nhật lúc: 08:20 - 11/07/2017 Lượt xem: 242

Description: Image result for Quy hoạch nhân lực    Nhằm tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 3510/KH-BNV ngày 04/7/2017. Mục tiêu chính của Kế hoạch là hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020, lồng ghép hợp lý với Quy hoạch phát triển nhân lực từng ngành, địa phương trên cả nước.

 

    Được biết, theo Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 về quy hoạch nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020, Bộ Nội vụ dự tính nhân lực của ngành Nội vụ trong thời kỳ 2017 - 2020 mỗi năm tăng khoảng 3% - 4%. Tổng số nhân lực ngành Nội vụ cần tuyển mới giai đoạn 2017 - 2020 ước mỗi năm khoảng 1500 người. Phấn đấu đến năm 2020, số cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội vụ có trình độ đào tạo từ cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ chiếm khoảng 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

 

    Tại Kế hoạch số 3510/KH-BNV lần này, Bộ Nội vụ đã chỉ ra 7 nhóm giải pháp chính cần tập trung để đạt được mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1758/QĐ-BNV, gồm có: (1) Hoàn thiện cơ chế, chính xác về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ; (2) Điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020 phù hợp với yêu cầu tinh giản biên chế hiện nay; (3) Rà soát trình độ đào tạo đeẻ có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp; (4) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; (5) Nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao vào ngành Nội vụ; (6) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch gắn với Đề án cải cách công vụ, chương trình tổng thể cải cách hành chính; (7) Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ.

    Để có thêm thông tin cụ thể về Quy ohạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020, cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham khảo các văn bản sau đây:

 

    - Quyết định số 1758/QĐ-BNV năm 2011.

 

    - Kế hoạch số 3510/KH-BNV năm 2017.

 

Hoàng Phúc

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 4 5 3 4 1 1
Hôm nay: 4.846
Hôm qua: 16.738
Tuần này: 64.660
Tháng này: 325.325
Tổng cộng: 38.453.411