“Thanh niên với công tác cải cách hành chính”
Cập nhật lúc: 15:39 - 29/06/2017 Lượt xem: 982

    Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cải cách hành chính được xem là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

 

    Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng xác định rõ mục tiêu đến năm 2020, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm cải cách hành chính thành phố trong cả giai đoạn 2011 - 2020 là: Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống quản lý công vụ, công chức theo hướng khoa học, lấy năng lực và kết quả công việc làm thước đo để tuyển dụng, sử dụng công chức; cải thiện chính sách tiền lương và thu nhập nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; hình thành chính quyền điện tử và đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với nhân dân trên địa bàn thành phố. Để đạt được những mục tiêu đó, cần có sự chung tay góp sức của toàn thể các cấp, ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trong đó thế hệ trẻ - những đoàn viên, thanh niên của thành phố đóng một vai trò hết sức quan trọng. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một thành phố trẻ, năng động và ngày càng phát triển.

 

   Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc thực hiện chủ trương 05 xây, 3 chống; nêu cao tinh thần "trách nhiệm, trung thực, chuyên nghiệp, kỷ cương, gương mẫu""chống quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức". Mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên luôn cố gắng hoàn thiện bản thân cả về năng lực, trình độ cũng như đạo đức, thái độ trong thực thi công vụ. Các đoàn viên thanh niên tích cực rèn luyện, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người công chức tận tụy, thân thiện trong mắt người dân...

 

    Thông qua việc thực hiện cuộc vận động "3 hơn - Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn", đã có 899 thủ tục được thực hiện nhanh hơn với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, ước tính rút ngắn tổng số thời gian là 312.063 ngày làm việc trên tổng số hồ sơ trên; 105 TTHC cho tổ chức, cá nhân và 68 nội dung thuộc thủ tục nội bộ được thực hiện hợp lý hơn; 185 giải pháp thực hiện tiêu chí thân thiện hơn đã được tiến hành tại các đơn vị trong giai đoạn 2012-2014.

 

    Đã có nhiều giải pháp sáng kiến của đoàn viên thanh niên trong công tác cải cách hành chính được công nhận qua các năm như: Thành lập Tổ hướng dẫn tham gia hỗ trợ nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tiến hành trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà tại tất cả UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố; thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính thông qua các tờ rơi phát trực tiếp tại tổ dân phố, triển khai việc khảo sát mức độ hài lòng, nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 từng nhà dân, tiến hành nghiên cứu đưa vào Bộ thủ tục hành chính các công việc xử lý nội bộ để thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc xử lý hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

    Đặc biệt, thông qua Cuộc thi "Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với Cải cách hành chính", đã có nhiều sáng kiến, cải tiến của đoàn viên thanh niên mang tính lan tỏa đến nhiều cơ quan, đơn vị thuộc các khối Đảng, Đoàn thể, thu hút được sự quan tâm đông đảo của công chức, người lao động tại các đơn vị. Tại vòng Chung khảo cuộc thi,  ban Giám khảo đã chọn ra 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích, trong đó các bài đạt giải đều do các đoàn viên trẻ tại các đơn vị đề xuất.

 

    Bên cạnh đó, đội ngũ đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các quá trình kinh tế, xã hội.

 

    Học và làm theo lời Bác, "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì hại cho dân thì hết sức tránh", mỗi đoàn viên, thanh niên luôn thể hiện tinh thần tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, công khai minh bạch trong công việc; chủ động đổi mới phong cách làm việc; chuẩn mực hơn trong ứng xử, giao tiếp; vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý thực tiễn vào công việc, đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

    Để tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích trong thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian tới mỗi tổ chức đoàn cơ sở cũng như các đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

    Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường các thông tin chuyên đề, giới thiệu thủ tục pháp lý gắn với thực tiễn đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người dân kết hợp tư vấn thủ tục hành chính.

 

    Thứ hai, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nghiêm túc thể hiện tinh thần, thái độ giao tiếp ân cần, hòa nhã, hết lòng phục vụ nhân dân; giúp đỡ nhân dân, doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính; xung kích, sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc. Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi, năng động, sáng tạo, tận tụy, thân thiện.

 

    Thứ ba, nâng cao vai trò của thanh niên trong công tác tham mưu, nâng cao chất lượng công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những quy trình, thủ tục bất cập, không còn phù hợp; tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của công dân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò của công chức trẻ tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, chính sách của Nhà nước.

 

    Thứ tư, đẩy mạnh phong trào xây dựng sáng kiến, mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông". Quan tâm xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện làm nòng cốt thực hiện tư vấn thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính. Mỗi đoàn viên thanh niên là một cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tích cực, năng động trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, công dân.

\

    Thứ năm, bên cạnh sự ghi nhận của các cấp, ngành đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn cũng cần quan tâm tuyên dương kịp thời những cá nhân đoàn viên có những sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; tổ chức giao lưu, tuyên dương các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, những đoàn viên, thanh niên có đóng góp cho phong trào đoàn, cho công tác công tác cải cách hành chính. Đồng thời nghiêm túc phê bình, kiên quyết chống lại những biểu hiện của tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch trong một bộ phận công chức, viên chức trẻ.

 

    Có thể nói, việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện cải cách hành chính chỉ thực sự có hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, bồi dưỡng, giáo dục để hình thành những lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, tận tụy và cầu thị. Trong đó, chú trọng việc vận động đoàn viên, thanh niên học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc, phương pháp quản lý hiện đại để góp phần cải cách thủ tục hành chính, môi trường hành chính của cơ quan, đơn vị, xung kích xây dựng văn minh công sở, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện nòng cốt thực hiện tư vấn thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

 

    Thông qua các phong trào đoàn cũng như sự quan tâm của các tổ chức đoàn cơ sở, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ được động viên, khích lệ để có thể phát huy tâm huyết, sáng tạo trong thực thi công vụ. Với việc gắn các phong trào đoàn với hoạt động cải cách hành chính nhà nước, mỗi đoàn viên thanh niên có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng, hoàn thiện hơn về thái độ thực thi công vụ, đổi mới phong cách làm việc, ứng xử, giao tiếp, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý vào thực tiễn công việc. Thông qua việc kết hợp công tác đoàn với phong trào thanh niên mà trực tiếp nhất là phong trào xung kích cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chúng ta sẽ xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ vừa hồng, vừa chuyên; có tâm, có tầm; góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, vì một thành phố Đà Nẵng trẻ, năng động và phát triển toàn diện.

                                                                   

            Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 8 4 3 6 9
Hôm nay: 867
Hôm qua: 6.027
Tuần này: 19.236
Tháng này: 177.005
Tổng cộng: 39.184.369