Kiện toàn Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 15:22 - 18/05/2017 Lượt xem: 353

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 09). Ban Chỉ đạo 09 do ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban.

 

Thành viên Ban Chỉ đạo 09 gồm: ông Lê Bá Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi làm Phó Trưởng Ban; các thành viên khác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo 09 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Tài chính làm cơ quan thường trực và có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo 09.

 

Ban Chỉ đạo 09 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo 09 như sau:

 

- Giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai, báo cáo từng cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước được giao quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

- Tham mưu UBND thành phố phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; dự thảo các văn bản của UBND thành phố về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất.

 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất cho UBND thành phố, Bộ Tài chính.

 

Quyết định số 2408/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nhật Minh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 8 4 3 9 6
Hôm nay: 894
Hôm qua: 6.027
Tuần này: 19.263
Tháng này: 177.032
Tổng cộng: 39.184.396