Thông báo: Về việc lấy ý kiến đối với Đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố về việc quy định các chính sách Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Cập nhật lúc: 16:39 - 12/05/2017 Lượt xem: 661

    Ngày 23 tháng 4 năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI (2015-2020)[1] và chủ trương về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXI, UBND thành phố đã có Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2017 ban hành Chuyên đề "Đánh giá hiệu quả của các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang triển khai, định hướng công tác thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

 

    Theo đó, Sở Nội đã đăng ký nội dung quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 trình tại kỳ họp lần thứ 04, giữa năm 2017 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nội vụ dự thảo Báo cáo đánh giá tác động quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về việc quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (dự thảo chi tiết đính kèm tại đây).

 

    Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho các bản dự thảo nêu trên. Nội dung ý kiến đóng góp vui lòng gửi về bằng thư điện tử qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

 

 


[1] Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" là một trong ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 4 8 5 2 0 2
Hôm nay: 9.569
Hôm qua: 14.867
Tuần này: 0
Tháng này: 357.116
Tổng cộng: 38.485.202