Bổ sung một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội
Cập nhật lúc: 10:17 - 12/05/2017 Lượt xem: 459

    Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội.

 

    Trong đó, Nghị quyết nêu rõ một số chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội bao gồm: Hoạt động phí, chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội; chế độ thuê khoán thư ký giúp việc; chế độ đào tạo, bồi dưỡng.

 

    Đại biểu Quốc hội được cấp hoạt động phí hằng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở; được đảm bảo lương, phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước, được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ nhiệm vụ đại biểu.

 

    Về chế độ thuê khoán thư ký giúp việc:

    Đại biểu Quốc hội có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký. Người được thuê thực hiện công tác thư ký cho đại biểu Quốc hội phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội làm việc;

Nội dung công tác thư ký giúp việc gồm: xây dựng kế hoạch công tác; tiếp nhận, chuẩn bị tài liệu, công văn, liên lạc với cử tri nơi ứng cử; truyền đạt, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến đề nghị của đại biểu Quốc hội và một số công việc hành chính khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội làm việc;

 

    Đại biểu Quốc hội được cấp kinh phí khoán hằng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký. Mức khoán đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương cơ sở; đối với đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách bằng 40% của 2,34 mức lương cơ sở. Đại biểu Quốc hội trực tiếp thanh toán cho người được thuê thực hiện công tác thư ký theo mức thỏa thuận đối với từng công việc.

 

    Trường hợp đại biểu Quốc hội tự giải quyết công việc hành chính để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì đại biểu Quốc hội được nhận khoản kinh phí này. Đại biểu Quốc hội có chế độ thư ký giúp việc theo quy định của Đảng và Nhà nước nhưng chưa bố trí được thư ký thì được áp dụng chế độ quy định tại khoản này cho đến khi bố trí được thư ký chính thức.

 

    Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội còn được đảm bảo một số điều kiện để hoạt động như: chế độ bảo hiểm y tế; được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cấp huy hiệu và thẻ đại biểu Quốc hội. Khi làm nhiệm vụ, đại biểu Quốc hội đeo huy hiệu; xuất trình thẻ đại biểu Quốc hội khi cần thiết. Đại biểu Quốc hội được sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

 

    Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017./.

 

Huyền Trang

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 4 8 5 2 7 8
Hôm nay: 9.645
Hôm qua: 14.867
Tuần này: 0
Tháng này: 357.192
Tổng cộng: 38.485.278