Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 17:25 - 13/02/2017 Lượt xem: 704

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo). Hai Ban Chỉ đạo do ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng Ban.

 

Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng gồm: ông Phạm Cư - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên khác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực và có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

Hai Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Quyết định số 577/QĐ-UBND và Quyết định số 578/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nhật Minh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 9 2 1 1 3
Hôm nay: 1.733
Hôm qua: 6.878
Tuần này: 26.980
Tháng này: 184.749
Tổng cộng: 39.192.113