Nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 17:07 - 13/02/2017 Lượt xem: 963

 

Description: Image result for kê hoạch Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

 

          1. Nhiệm vụ trọng tâm

 

          Năm 2017, thành phố sẽ thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ gồm:

 

- Triển khai xây dựng Kho lưu trữ hiện hành tập trung của thành phố: Từ năm 2014, các cơ quan chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố đã chuyển vào làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Tại một số cơ quan, do số lượng tài liệu lưu trữ hình thành tương đối nhiều, diện tích kho lưu trữ trong Trung tâm Hành chính thành phố nhỏ nên không thể bảo quản tài liệu tập trung tại một đầu mối. Vì vậy, việc xây dựng Kho lưu trữ hiện hành tập trung của thành phố là rất quan trọng để các cơ quan bảo quản tài liệu lưu trữ an toàn, tập trung, thống nhất về một đầu mối.

 

- Triển khai xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của thành phố (giai đoạn 2): Năm 2015, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng (giai đoạn 1) và đưa vào sử dụng. Để công trình Kho lưu trữ chuyên dụng đáp ứng được nhu cầu lưu trữ tài liệu lịch sử của 223 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố và bảo đảm theo quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn kho chuyên dụng, việc xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của thành phố (giai đoạn 2) là cần thiết.

 

- Triển khai thực hiện các đề án của công tác lưu trữ: Năm 2016, UBND thành phố đã phê duyệt 02 đề án về công tác lưu trữ là Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2017-2020 của các cơ quan, địa phương và Đề án tu bổ khối tài liệu địa bạ thời kỳ Pháp thuộc tại Lưu trữ lịch sử thành phố. Thực hiện các đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, tiến tới lưu trữ điện tử.

 

2. Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên

 

Tại Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục thực hiện tất cả các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ gồm: Tuyên truyền, phổ biến; rà soát, ban hành các văn bản; đầu tư kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ; đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016; tiếp tục xây dựng các bộ mẫu về danh mục hồ sơ, danh mục thành phần tài liệu, bảng thời hạn bảo quản tài liệu của 04 phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, của trường trung học cơ sở, của trường trung học phổ thông; thực hiện đúng quy định các nghiệp vụ về công tác văn thư (quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ công việc, giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan) và lưu trữ (chỉnh lý, hệ thống hóa tài liệu, giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố, tiêu hủy tài liệu hết giá trị, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu); tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ (sử dụng chữ ký số; ứng dụng triệt để phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào công tác văn thư; lập hồ sơ điện tử; ứng dụng phần mềm công tác lưu trữ để số hóa tài liệu; thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, đánh giá, xếp loại trực tuyến); kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ lịch sử thành phố…

 

Hy vọng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và sự quyết tâm thực hiện của các cơ quan sẽ hoàn thành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng.

 

                                                                             Thùy Dung

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 9 2 0 8 5
Hôm nay: 1.705
Hôm qua: 6.878
Tuần này: 26.952
Tháng này: 184.721
Tổng cộng: 39.192.085