Thành lập Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2021
Cập nhật lúc: 16:56 - 13/02/2017 Lượt xem: 743

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2021. Hội đồng do ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố gồm: ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Tô Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên khác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các thành viên và  thư ký Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực và có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng.

 

Hội đồng Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Hội đồng còn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

a) Tham gia góp ý định hướng, chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn.

 

b) Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành Xây dựng và địa phương về: Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, nông thôn.

 

c) Tư vấn, góp ý phương án, chọn giải pháp tối ưu cho các công trình kiến trúc (kể cả công trình kiến trúc phải qua thi tuyển) khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

 

d) Tham gia ý kiến các vấn đề về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

 

đ) Cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến cộng đồng dân cư.

 

e) Cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn các phương án thiết kế kiến trúc các công trình thuộc diện phải được thi tuyển theo quy định.

 

g) Tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng khác về kiến trúc, quy hoạch xây dựng khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

 

h) Tư vấn giúp UBND các quận, huyện một số vấn đề về kiến trúc, quy hoạch xây dựng liên quan đến các nhiệm vụ trên.

 

Quyết định số 592/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nhật Minh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 4 4 9 8 1 3
Hôm nay: 1.248
Hôm qua: 16.738
Tuần này: 61.062
Tháng này: 321.727
Tổng cộng: 38.449.813