Chuyên mục: Khối thi đua sở, ban, ngành
Cập nhật lúc: 14:21 - 27/12/2016 Lượt xem: 2382

1. Các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến Khối thi đua sở, ban, ngành của Trung ương, thành phố và Khối

 

- Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng

 

- Quyết định số 7645/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập cụm, khối thi đua của thành phố Đà Nẵng

 

- Giao ước thi đua năm 2016 của Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng

 

- Quyết định số 97/QĐ-KTĐSBN ngày 22 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng

 

2. Các báo cáo, biểu mẫu báo cáo của Khối

Năm 2016:

1) Quyết định số 84/QĐ-KTĐSBN ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc Ban hành Bảng điểm đánh giá thi đua năm 2016 của Khối các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng

 

2) Bảng thang điểm đánh giá thi đua Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng năm 2016

 

 

Năm 2017:

1) Mẫu báo cáo phục vụ công tác sơ, tổng kết năm 2017 (ban hành kèm theo Công văn số 53/KTĐSBN ngày 06/7/2017 về việc nhắc nhở thực hiện Quy chế Khối thi đua sở, ban, ngành năm 2017)

2) Bảng điểm đánh giá khối thi đua sở, ban, ngành năm 2017

 

3. Danh bạ liên hệ của 37 thành viên thuộc Khối

 

Tải về Danh sách liên hệ

 

4. Thông tin về hoạt động của Khối thi đua các sở, ban, ngành

 

- Công văn số 98/KTDDSBN ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc triển khai công việc của khối thi đua sở, ban, ngành

- Giao ước thi đua năm 2017 của Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng

- Báo cáo Tổng kết Giao ước thi đua Khối sở, ban, ngành năm 2016

- Công văn mời dự Tổng kết Khối thi đua Khối Sở, Ban, Ngành

 

 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 7 1 5 1 3 3 4
Hôm nay: 4.406
Hôm qua: 17.125
Tuần này: 21.531
Tháng này: 332.838
Tổng cộng: 37.151.334