Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế thành phố Đà Nẵng (25/04/2017)
    Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố...
Học bổng cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc (17/04/2017)
    Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Sở Ngoại vụ có Công văn số 810/SNG-HTQT gửi các cơ quan...
Học bổng cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (12/04/2017)
     Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo đề án 165 có Thông báo số 27-TB/VP165...
Một số vấn đề về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (10/04/2017)
     Khoản 1, Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương nêu rõ: "Căn cứ vào yê...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. (05/04/2017)
Trụ sở Bộ Nội vụ     Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng ...
Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 (05/04/2017)
    Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ về việ...
Chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng (30/03/2017)
Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 1112-CV/BTCTU gửi tất c...
Tổ chức thực hiện Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Y tế thành phố Đà Nẵng (30/03/2017)
Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế d...
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nhìn lại một năm thực hiện (29/03/2017)
    Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo kế hoạch đã được UBND th...
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 (22/03/2017)
Trong quý I năm 2017, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo ...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 2 9 5 5 8 2 2
Hôm nay: 9.306
Hôm qua: 20.401
Tuần này: 29.707
Tháng này: 465.885
Tổng cộng: 32.955.822