Trước ngày 28/02/2018: Các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoàn thành xây dựng Phương án hẹn giờ và đón tiếp người khám chữa bệnh (23/02/2018)
    Đó là Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai công tác hẹn giờ khá...
Đà Nẵng: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Bộ phận Một cửa các cơ quan hành chính trong những ngày làm việc sau Tết Mậu Tuất 2018 (22/02/2018)
    Có thể thấy sau đợt nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018, nhờ sự chuẩn bị tốt về công tác c...
Đà Nẵng: Nỗ lực kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính ngoài “cơ chế một cửa” trong năm 2018 (09/02/2018)
    Từ năm 2018, tiếp tục triển khai lộ trình thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành ...
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính Phủ (09/02/2018)
    Ngày 08 tháng 02 năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính Phủ đã tiến hành tổ chức Hộ...
Đà Nẵng: Triển vọng hợp tác với Viện Hành chính công Hàn Quốc (27/01/2018)
    Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại Phòng Khánh tiết 02 Trung tâm Hành chính thàn...
Đà Nẵng: Phê duyệt Phương án đầu tư 06 tuyến xe buýt có trợ giá (24/01/2018)
    Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 327/QĐ...
Một năm thực hiện công tác tự vệ của Khối Hành chính sự nghiệp thành phố (23/01/2018)
    Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Cụm tự vệ khối hành chính sự nghiệp do Sở Thông tin và...
Đà Nẵng: Kiểm tra, sát hạch công chức không qua thi tuyển trên máy tính (04/01/2018)
    Thực hiện Quyết định số 5941/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 về ban hành Kế hoạ...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 7 6 3 0 8 4 4
Hôm nay: 9.497
Hôm qua: 13.567
Tuần này: 85.597
Tháng này: 336.456
Tổng cộng: 37.630.844