Các quỹ xã hội, từ thiện cấp thành phố

1. Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin

2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

3. Quỹ Bảo trợ trẻ em

4. Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật

5. Quỹ Điêu khắc

6. Quỹ khuyến khích sáng tạo Khoa học và Công nghệ Hồ Nghinh

7. Quỹ Cứu hộ và bảo vệ môi trường các bãi biển du lịch

8. Quỹ Sáng tạo Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

         


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 6 7 8 7 1 0
Hôm nay: 14.452
Hôm qua: 17.447
Tuần này: 0
Tháng này: 267.970
Tổng cộng: 34.678.710