Các quỹ xã hội, từ thiện cấp thành phố

1. Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin

2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

3. Quỹ Bảo trợ trẻ em

4. Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật

5. Quỹ Điêu khắc

6. Quỹ khuyến khích sáng tạo Khoa học và Công nghệ Hồ Nghinh

7. Quỹ Cứu hộ và bảo vệ môi trường các bãi biển du lịch

8. Quỹ Sáng tạo Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

         
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 3 9 0 2 6 2 0
Hôm nay: 14.525
Hôm qua: 20.940
Tuần này: 60.392
Tháng này: 325.897
Tổng cộng: 33.902.620