STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2282 Báo cáo số 2282/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến công tác tháng 9 năm 2017 179
2 2040 Báo cáo số 2040/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 8 năm 2017 43
3 Báo cáo số 1339/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và dự kiến chương trình thực hiện công tác tháng 6 năm 2017 217
4 Báo cáo số 1052/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2017 74
5 Báo cáo số 690/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2017 135
6 Báo cáo số 369/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 03 năm 2017 104
7 Báo cáo số 184/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và dự kiến chương trình công tác tháng 02 năm 2017 55
8 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 207
9 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 192
10 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 130
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 6 1 1 3 6 3 4
Hôm nay: 4.650
Hôm qua: 15.720
Tuần này: 45.301
Tháng này: 346.982
Tổng cộng: 36.113.634