STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 118
2 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 94
3 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 81
4 1579/BC-SNV Báo cáo số 1579/BC-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2016 về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 354
5 1892/BC-SNV Báo cáo số 1892/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 203
6 996/BC-SNV Báo cáo số 996/BC-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 80
7 1267/BC-SNV Báo cáo số 1267/BC-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 108
8 640/BC-SNV Báo cáo số 640/BC-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 211
9 348/BC-SNV Báo cáo số 348/BC-SNV ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2016 99
10 124/BC-SNV Báo cáo số 124/BC-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 160
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 2 1 9 3 4 5 9
Hôm nay: 38.221
Hôm qua: 31.650
Tuần này: 108.115
Tháng này: 520.244
Tổng cộng: 32.193.459