STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2169/BC-SNV Báo cáo số 2169/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 149
2 2513/BC-SNV Báo cáo số 2513/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 100
3 2741/BC-SNV Báo cáo số 2741/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2016 92
4 1579/BC-SNV Báo cáo số 1579/BC-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2016 về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 364
5 1892/BC-SNV Báo cáo số 1892/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 205
6 996/BC-SNV Báo cáo số 996/BC-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 84
7 1267/BC-SNV Báo cáo số 1267/BC-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 112
8 640/BC-SNV Báo cáo số 640/BC-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 217
9 348/BC-SNV Báo cáo số 348/BC-SNV ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2016 101
10 124/BC-SNV Báo cáo số 124/BC-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 166
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 2 9 5 6 0 7 5
Hôm nay: 9.559
Hôm qua: 20.401
Tuần này: 29.960
Tháng này: 466.138
Tổng cộng: 32.956.075