Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo Sở
Giám đốc Sở
Võ Ngọc Đồng
Phó Giám đốc Sở
 Ngô Khôi - Nguyễn Thương - Đặng Công Chúc - Nguyễn Văn Chiến

Văn phòng Sở
Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Quốc Dũ
Hoàng Công Nghĩa 

Lê Hoàng Phúc
Chuyên viên và Nhân viên
Ngô Thị Kim Thúy - Nguyễn Vỹ Phượng - Nguyễn Thị Tố Loan
Trần Đức Anh - Trần Thị Bích Diễm - Phan Đăng Thiết

Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra
Võ Ngọc Phi
Phó Chánh Thanh tra
Phan Thị Thanh

Chuyên viên
Phạm Thị Thanh Hương

Phòng Tổ chức, biên chế
Trưởng phòng
Lê Phú Nguyện
Phó Trưởng phòng
Trà Hoa Nữ
Chuyên viên
Nguyễn Thị Kiều Anh
Huỳnh Bảo Trung
Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng
Võ Thị Tuyền
Phó Trưởng phòng
Trần Vũ Linh
Chuyên viên
Lê Thị Thu Thủy
Vũ Thanh Nguyên
Phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên
Trưởng phòng
Trần Trung Sơn
Phó Trưởng phòng
Võ Triều Anh
Chuyên viên
Đặng Ngọc Thu Trang
Lê Thị Kim Thảo
Trần Thị Bích Thy

Phòng Công chức, viên chức
Trưởng phòng
Võ Văn Việt
Phó Trưởng phòng
Võ Thị Thu Diễm
Mai Kim Anh
Chuyên viên
Dương Trúc Tiên
Bùi Thị Thu Linh

Trần Thị Huyền Trang

Trần Đình Quân

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Chi cục trưởng
Đỗ Thị Nguyệt Minh
Phó Chi cục trưởng
Phạm Đức Tuấn
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Thu Hòa
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Ngô Lan Anh
Nguyễn Thị Dung
Chuyên viên
Lê Thanh Hải

Ban Thi đua - Khen thưởng
Trưởng ban
Đặng Chí Thanh
Phó Trưởng ban
Lê Đức Nồng
Hồ Quý Đức
Trưởng phòng Nghiệp vụ I
Trương Thị Thông
Trưởng phòng Nghiệp vụ II
Trịnh Thị Hợi
Trưởng phòng Tổng hợp
Trần Danh Nam
Phó Trưởng phòng Tổng hợp
-
Chuyên viên
Hồ Văn Dũng 
Nguyễn Thị Kim Oanh - Trần Thị Kim Oanh
Lê Thị Kim Thoa - Phạm Thị Kim Nhung
  Nguyễn Thị Kim Hồng - Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc

Ban Tôn giáo
Trưởng ban
Ngô Khôi
Phó Trưởng ban

Trưởng phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Tấn Ảnh
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
-
Trưởng phòng Dân tộc - Tín ngưỡng
-
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Văn Năm
Nguyễn Đình Tuấn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng
Đinh Đức Hiền
Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tín ngưỡng
Trần Viết Sáu
Quảng Thành Danh
Chuyên viên
Nguyễn Cấn
Chế Trần Diệu Ánh - Lâm Quang Mịch
Vũ Văn Thước - Hồ Thị Thúy Vân
Trần Văn Thuyết - Vũ Thị Minh Thuận

Trung tâm phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao
Giám đốc
Dương Thúy Hằng
Chuyên viên
 

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử
Giám đốc
Mai Hải Nam
Chuyên viên
 Huỳnh Thị Ánh Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Yến - Đinh Thị Nguyên Quý
Trần Thị Hiếu - Phạm Thị Phượng
Đặng Quang Thanh - Nguyễn Thị Kim Sương
Dương Thị Minh Tâm - Nguyễn Thị Mai Thi
Đặng Thị Thúy Ngân

 

 

         
Nội dung chưa được xuất bản
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 3 4 9 6 2 0 2
Hôm nay: 5.414
Hôm qua: 8.628
Tuần này: 14.042
Tháng này: 399.087
Tổng cộng: 33.496.202