STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 49/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn số 49/HD-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 0
2 14/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 14/SNV-CCHC ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 7
3 3033/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 3033/SNV-XDCQ ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc in thẻ cán bộ, công chức phường, xã theo chuẩn phôi mới 19
4 3019/SNV-CCVC Sở Nội vụ Công văn số 3019/SNV-CCVC ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 72
5 883/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 883/SNV-CCHC ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính 36
6 2121/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 2121/SNV-XDCQ ngày 10 tháng 12 năm 2012 về việc triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thông 13
7 2033/HD-SNV Sở Nội vụ Công văn số 2033/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ Hướng dẫn về mối quan hệ phối hợp trong hoạt động giữa UBND huyện Hòa Vang và HĐND các xã thuộc huyện Hòa Van trong quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện 9
8 646/KHLT-SNV-TĐ Sở Nội vụ Kế hoạch số 646/KHLT-SNV-TĐ ngày 27/4/2012 của Sở Nội vụ và Thành đoàn Đà Nẵng về việc triển khai cuộc vận động đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong công tác cải cách hành chính 7
9 3490/UBND-NCPC Sở Nội vụ Công văn số 3490/UBND-NCPC ngày 03 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố 25
10 1129/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 1129/SNV-XDCQ ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014 10