Trích yếu nội dung
Luật Tiếp cận thông tin
Nội dung chi tiết

Luật số: 104/2016/QH13 về Luật tiếp cận thông tin.

Nội dung xem tại file đính kèm.

Đính kèm:
1.104.signed.pdf

Luật Tiếp cận thông tin
Số kí hiệu 104/2016/QH13 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 16/04/2018 Ngày xuất bản 16/04/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2018 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành Loại văn bản Luật
Cấp ban hành Văn bản Trung ương Cơ quan ban hành Quốc hội
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 về việc Ban hành Quy định việc xử lý đối với các số điện thoại vi phạm liên quan đến tin nhắn rác được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng
  3. Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Quyết định số 7039/QĐ-UBND về ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính Trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính Phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị