Trích yếu nội dung
Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết

Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung xem Tại đây.

Đính kèm:
1.QD -5763_qd.pdf

Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 5763/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 16/10/2017 Ngày xuất bản 23/10/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn số 1476/SNV-CCHC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020
  2. Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
  3. Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính
  4. Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nội quy Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố