Trích yếu nội dung
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nội dung chi tiết
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Đính kèm:
1.47.signed_01.pdf

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số kí hiệu 47/2017/NĐ-CP Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 24/04/2017 Ngày xuất bản 12/05/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Cán bộ công chức Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Văn bản Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn số 1200/UBND-SNV ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016
  2. Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
  3. Nghị quyết số 05-CT/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực
  4. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021